Posts

Ji Jin-hee,'That awkward don't'

'Praise this combination' .. Park Ha-sun, Lee So-yeon X Jung Yu-mi X Ji Jin-hee

"A smiling smile" Ji Jin-hee

Fall Fashion 'Fall Fashion'

"Hoonhoon Visual" .. Bae Jeong-nam, Lee Min-jung X Ji Jin-hee and Affectionate Celebratory photo

Ji Jin-hee 'An intense eye'

Ji Jin-hee "'Misty'I'm enjoying my hobby to get out"

"Lighting is just girdle" .. Ji Jin-hee, dazzling departure

Ji Jin-hee 'visual tearing the picture'

Ji Jin-hee, middle-aged man's charisma is like this!